REMARIS PROIZVODI:

REMARIS TABLE SOFTVER ZA RUČNE TERMINALE

  • ORDERMAN

  • ANDROIDRučni terminali su blagajne u džepu konobara - Remaris Table Master aplikacija ima sve potrebne opcije za konobara kao i blagajna na šanku.

NAJVEĆA SE KORIST DOBIVA KOMBINACIJOM RUČNIH TERMINALA I EKRANA ZA KUHINJU

  • Smanjeno vrijeme obrade narudžbi - hrana je brže spremna za isporuku gostu

  • Smanjen trošak hrane - kada su narudžbe točne i bez grešaka, trošak hrane se smanjuje

  • Smanjenje troška rada uz zadržavanje najboljih zaposlenika - povećanjem učinkovitosti, poslužite više gostiju sa manje zaposlenika

  • Poboljšanje kvalitete hrane - hrana stiže na stol pravovremeno

  • Lakše usklađenje rada više radnih mjesta kuhinje

ORDERMAN

Za one koji zahtijevaju kvalitetu i napredni rad sa stolovima tu je profesionalna serija NCR Orderman terminala; Orderman uređaji koriste posebnu radio vezu umjesto Wi-Fi maksimizirajući pouzdanost rada. Početna investicija u Orderman sustavje opravdana prednostima koje Orderman pruža. Dvogodišnje ,no-matter-what" jamstvo je samo jedna od prednosti.

ANDROID

Zbog korisnika ograničenog budžeta razvili smo verziju ručnih terminala baziranih na Android platformi. Isporučujemo samo modele uređaja koji su namijenjeni profesionalnoj upotrebi. Android verzija programa namijenjena je svima kojima je bitna brzina i točnost naručivanja sa osnovnim funkcijama rada sa stolovima.