KNJIGOVODSTVO

U našem knjigovodstvenom servisu dobit ćete nekoga tko će u potpunosti preuzeti dio brige o vašem poslovanju jednako savjesno kao što bi to radio za vlastiti posao!

To znači da ćemo vam pružiti puno više od točnog i pravovremenog vođenja poslovnih knjiga, izrade obračuna i slanja obrazaca. Želimo vam biti partner na kojega se možete osloniti na putu do poslovnog uspjeha.

Naša je briga i da na vrijeme budete informirani o tome kako poslujete, kao i o izmjenama zakona i propisa koji se tiču vašeg posla. Na taj način dobijete pouzdan porezni savjet i u svakom trenutku imate nekoga tko će vas saslušati i riješiti problem ili naći za to odgovarajućeg stručnjaka (ne znamo sve i toga smo itekako svjesni).

NAŠA MISIJA

Naša misija je izgradnja dugoročnih poslovnih odnosa sa svojim partnerima, pružanjem cjelovite i kvalitetne usluge. Svakom korisniku pristupamo sa jednakom pažnjom te stvaramo partnerstvo prožeto uzajamnim povjerenjem.

Ukoliko želite promijeniti sadašnje knjigovodstvo ili tražite knjigovodstvo po prvi puta, sa zadovoljstvom ćemo sa Vama dogovoriti sastanak i popričati o Vašim potrebama i ciljevima.

KNJIGOVODSTVENE USLUGE ZA MALA I SREDNJA PODUZEĆA VOĐENA PREMA ZAKONU O RAČUNOVODSTVU, PODRAZUMIJEVAJU:

 • vođenje poslovnih knjiga: dnevnik, glavna knjiga i pomoćne knjige u skladu sa potrebama poduzetnika i specifičnostima djelatnosti koju obavlja, u skladu sa propisima,

 • vođenje poreznih knjiga: URA, IRA, porezne prijave sa prilozima za utvrđivanje poreza na dobit,

 • obračun PDV-a (mjesečni, kvartalni, godišnji),

 • sastavljanje temeljnih financijskih izvještaja: bilanca, račun dobiti i gubitka sa pomoćnim obrascima i bilješkama

 • obračuni plaća sa doprinosima, porezima i nalozima za plaćanje,

 • blagajnu, analitičko knjigovodstvo dugotrajne materijalne imovine, materijalno i robno knjigovodstvo, saldakonti kupaca i dobavljača,

 • obračun amortizacije, troškova prijevoza, dnevnica i ostalih obračuna i izrada financijskih izvještaja i izvještaja za Državni zavod za statistiku

PO DOGOVORU, NA ZAHTJEV PODUZETNIKA, KNJIGOVODSTVENI URED ĆE OBAVLJATI I DRUGE KNJIGOVODSTVENE I RAČUNOVODSTVENE POSLOVE, KAKO SLIJEDI :

 • Obračun autorskih honorara i ugovora o djelu te sastavljanje potrebnih obrazaca i potvrda

 • Obračun putnih naloga (dnevnica, troškova prijevoza i sl.)

 • Sastavljanje mjesečnih, periodičnih ili povremenih izvještaja o rezultatima poslovanja

 • Sastavljanje financijskih izvješća o poslovanju na obrascu određene banke

 • Prijavu i odjavu radnika na mirovinsko i zdravstveno osiguranje, putem servisa

 • e-mirovinsko i e-zdravstveno

 • Trošarinske obrasce (putem servisa e-carina)

 • Priprema i slanje dokumentacije vezane za radne dozvole

 • Druge slične usluge

NA ZAHTJEV PODUZETNIKA I PO DOGOVORU, KNJIGOVODSTVENI URED ĆE:

 • pomoći Poduzetniku u vezi s poreznim pitanjima

 • pomoći Poduzetniku pri oblikovanju porezne strategije s obzirom na porezne obveze i postupke, u cilju kratkoročne i dugoročne optimizacije poslovanja Poduzetnika

 • dati mu upute za moguće i/ili optimalno postupanje u konkretnim situacijama,

 • pomoći Poduzetniku u pravilnoj primjeni poreznih propisa

USLUGA VOĐENJA ROBNO-MATERIJALNOG KNJIGOVODSTVA

Iako se ovdje radi o relativno novoj usluzi naše tvrtke, možemo sa sigurnošću reći da je reakcija klijenata i više nego pozitivna

Većina klijenata kojima pružamo ovu uslugu je iz sektora ugostiteljstva, manji dio iz sektora trgovine. Isto tako, velika većina koristi Remaris programsko rješenje.

USLUGE KOJE NUDIMO

 • Unos primki u sustav prema dostavljenim računima

 • Unos dostavljenog popisa robe, dostava inventurnih razlika i eventualno dodatnih izvještaja

 • Unos proizvodnje, povrata, otpisa

 • Slanje dnevnih, tjednih, mjesečnih izvještaja vlasnicima lokala ili njihovim knjigovodstvenim servisima

 • Savjetodavne usluge (slaganje normativa, nadzor osoblja, praćenje cijena dobavljača, modul nabave)