INTEGRACIJE:

INTEGRACIJE NA BLAGAJNU

SLIJEDITE SVJETSKE TRENDOVE

OMOGUĆITE PRIHVAT KARTICA I MOBILNIH PLAĆANJA

Olakšajte si prihvat kartica integracijom Monri SinglePOS terminala sa blagajnom.


  • nema prepisivanja iznosa računa

  • račun izlazi tek kada je kartica terećena

  • do 30,00 € naplate bez upisivanja PIN-a

  • nema ispisa na trakici POS-a, slip izlazi zajedno sa računom

REMARIS ORDER HUB

Integracija blagajne sa dostavnim sevisima. Preuzimanje i naplata narudžbi trenutno bez mogućnosti grešaka!

INTEGRACIJA SA WEB SHOPOM

Preuzimanje narudžbi sa web shopa radi naplate na blagajni.

INTEGRACIJA SA SISTEMIMA PROLAZA

Ispis kodova na računu radi ograničavanja pristupa parkingu ili WC-u samo gostima.

INTEGRACIJA NA KAMERE

Video sustav dobiva podatke o računu ili narudžbi i “lijepi” ih na video klip.

INTEGRACIJA SA SUSTAVIMA ISTAKANJA PIĆA

Dvije razine integracije: usporedba istočenih pića sa naplaćenim i onemogućavanje istakanja bez da je piće evidentirano na kasi.