INTEGRACIJE:

INTEGRACIJE ZA BACK OFFICE

B2B INTEGRACIJE

Digitalno doba u današnjem poslovanju cilja na što manju upotrebu papira. Upravo zbog toga smo još 2015. godine razvili sustav razmjene računa i narudžbi Remaris sustava sa veleprodajom - dobavljačem ugostitelja.

Implementacijom e-računa, proširen je krug veleprodaja od kojih možete kreirati primku temeljem računa.

INTEGRACIJE ZA VANJSKE SUSTAVE ZA INVENTURE

Odradite inventuru putem mobilnog uređaja i prenesite jednim klikom u Remaris Master radi usporedbe sa stvarnim stanjem.

Integracije sa Massec i QuiQR sustavima za inventure.

INTEGRACIJE NA ERP

Korisnost integracije

 • Nema prepisivanje podataka

 • Nema grešaka pri prepisivanju

 • Nema ispisa brda papira

 • Nema kašnjenja pri slanju u knjigovodstvo

Integrirani smo sa:
4D Wand, Konplast, Laserline, Luceed, Minimax, Pantheon, Ritam, Virga

Remaris je razvio API* putem kojeg se može integrirati bilo koji knjigovodstveni softver

*API (Application programming interface) je način kako milijuni softvera sigurno razmjenjuju podatke.

E-RAČUN

E-račun je postao obveza pri slanju transakcijskih računa prema javnim i sektorskim naručiteljima, odnosno: ne možete im više slati fizičke račune već to mora biti e-račun.

Prednosti za korisnike

 • Slanje računa jednim klikom

 • Sigurna dostava računa

 • Brzo arhiviranje

QUIQR PAKET USLUGA

 • Inventura putem mobitela

 • Raspored rada integriran sa popisom osoblja iz Remaris Mastera

 • Usporedba cjenika dobavljača

 • Kalkulacija troška jela (COGS) temeljem recepata

 • Naručivanje robe putem mobitela

 • Potvrđivanje narudžbi voditelja/vlasnika

TRACK BAR/BI

PAMETNA PREDVIĐANJA + PAMETNO PLANIRANJE + PAMETNO VOĐENJE INVENTARA = VEĆI PROFIT!

 • Pratite promet, profit i konobare!

 • Lakše planirajte budžet!

 • Pratite pravo stanje vaših zaliha, optimizirajte nabavu i točno predvidite buduću potrošnju.

 • Koristite pametna predviđanja koja će vas upozoriti na stvari koje vas čekaju ”iza ugla”.

 • Postavite ciljeve sebi i svom osoblju.

 • Ispunite ih uz pomoć Trakabara!